Thông điệp của Lãnh đạo

Thông điệp của Lãnh đạo

Toichi Maeda
Chủ tịch, Giám đốc điều hành đại diện

 Trên thế giới, các nhu cầu trong việc hoàn thiện cơ sở hạ tầng xã hội – công nghiệp như cơ sở vật chất liên quan đến năng lượng, hệ thống cấp nước, môi trường, v.v..., và các nhu cầu xã hội về thiết bị máy móc – hệ thống đạt hiệu suất cao, vốn là yếu tố cấu thành nên cơ sở hạ tầng này, ngày càng tăng cao. Những nhu cầu xã hội như vậy chính là một trong những lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Ebara, và việc hoàn thành trách nhiệm xã hội bằng cách cung cấp các giải pháp thông qua các sản phẩm và dịch vụ là sứ mệnh của Tập đoàn Ebara.

 Tập đoàn Ebara đã bắt đầu thực hiện kế hoạch kinh doanh trung hạn mới cho năm tài chính 2017 có tên là “E-plan 2019”. Vào thời điểm hoàn thành E-Plan 2019, chúng tôi nhắm mục tiêu phát triển hơn nữa với vai trò là nhà sản xuất máy móc công nghiệp có sự kinh doanh phát triển, tăng trưởng trên quy mô toàn cầu, và để làm được điều đó, chúng tôi đặt giai đoạn của E-Plan 2019 vào giai đoạn thực hiện “Thách thức không ngừng, hướng đến tăng trưởng” với mục tiêu cải thiện triệt để khả năng sinh lợi trong toàn bộ lĩnh vực kinh doanh của chúng tôi.

 Ngoài ra, nhân cơ hội này công ty cũng đã sáng tạo một slogan cho thương hiệu.

 Đây là “slogan cho thương hiệu” chung trên toàn cầu, chứa đựng quan điểm kinh doanh của Tập đoàn Ebara, đó là hướng đến mục tiêu “Trở thành người tiên phong. Hướng đến tầm cao mới.” dựa trên tinh thần cạnh tranh và sự thách thức chính mình.

 Tập đoàn Ebara sẽ tiếp tục cung cấp các sản phẩm và giải pháp vượt hơn cả sự mong đợi và sự tưởng tượng của khách hàng. Chúng tôi sẽ tiếp tục là một tập đoàn có đóng góp to lớn cho xã hội thông qua việc cung cấp kỹ thuật ưu việt và dịch vụ tốt nhất trong 100 năm tới.

Nội dung tiếng Anh trên trang web của chúng tôi được dựa trên nội dung gốc bằng tiếng Nhật. Nội dung bằng các ngôn ngữ khác được dựa trên nội dung bằng tiếng Anh. Thông tin chi tiết không có sẵn bằng ngôn ngữ mà không phải tiếng Anh hay tiếng Nhật sẽ được tham chiếu trở lại nội dung bằng tiếng Anh.