Thông điệp của Lãnh đạo

Thông điệp của Lãnh đạo

Hiện nay, dân số ở các quốc gia có nền kinh tế mới nổi đang gia tăng và mức sống của họ cũng được nâng cao nhờ phát triển kinh tế; trong khi đó, cơ sở hạ tầng xã hội ở các quốc gia công nghiệp hóa này lại ngày càng xuống cấp. Trong tình hình như vậy, nhu cầu phát triển cơ sở hạ tầng xã hội và công nghiệp, bao gồm cơ sở hạ tầng liên quan đến năng lượng và nước, cơ sở vật chất liên quan đến môi trường, các thiết bị, máy móc có hiệu suất cao, cũng như các hệ thống cấu thành nên cơ sở hạ tầng này, đều đang tăng cao hơn bao giờ hết. Những "nhu cầu xã hội" này là những gì cấu thành nên các lĩnh vực kinh doanh của Tập đoàn Ebara, và việc đáp ứng kịp thời các nhu cầu này bằng cách cung cấp các giải pháp thông qua các sản phẩm và công nghệ của Tập đoàn được cho là nhiệm vụ xã hội của chúng tôi. Nói cách khác, sự tồn tại của Tập đoàn EBARA phụ thuộc hoàn toàn vào việc thực hiện các trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (CSR) thông qua các hoạt động kinh doanh.

Toichi Maeda
Chủ tịch, Giám đốc điều hành đại diện

Để đạt được thành công, Tập đoàn Ebara đã lập kế hoạch kinh doanh trung hạn, "E-plan 2016", kế hoạch này sẽ lên kế hoạch chi tiết cho các hoạt động kinh doanh trong 3 năm tiếp theo (kết thúc vào tháng 3 năm 2017). Chúng tôi hướng đến việc thúc đẩy phát triển và nhanh chóng thực hiện thay đổi dựa theo kế hoạch này. Bên cạnh việc đặt mục tiêu lợi nhuận cao vào năm 2019, chúng tôi còn nỗ lực tối đa hóa khả năng của tất cả các nhân viên trên toàn cầu; bất kể giới tính, quốc tịch, hoặc các yếu tố khác.

Ngoài ra, để đẩy mạnh hơn nữa cơ cấu quản trị công ty, Tập đoàn Ebara đã chuyển thành "Công ty với ba Ủy ban". Điều này giúp chúng tôi nâng cao sự minh bạch và giám sát việc quản lý. Cả hai điều này sẽ tăng cường tính cạnh tranh và tạo ra một hệ thống quản trị công ty có thể dễ dàng hiểu rõ trên toàn thế giới.

Chúng tôi tự hào là công ty không chỉ tiến hành kinh doanh với tiêu chuẩn cao và ý thức đạo đức mạnh mẽ, mà còn xây dựng mối quan hệ tin tưởng với các bên liên quan và đóng góp to lớn cho xã hội thông qua việc cung cấp các công nghệ và dịch vụ ưu việt trong hơn 100 năm tới.

Nội dung tiếng Anh trên trang web của chúng tôi được dựa trên nội dung gốc bằng tiếng Nhật. Nội dung bằng các ngôn ngữ khác được dựa trên nội dung bằng tiếng Anh. Thông tin chi tiết không có sẵn bằng ngôn ngữ mà không phải tiếng Anh hay tiếng Nhật sẽ được tham chiếu trở lại nội dung bằng tiếng Anh.