(1) Gegevens over zakenpartners
Onderwerp met betrekking tot persoonsgegevens Doeleinde van de verwerking Rechtsgrond Bewaartermijn
[Vereiste informatie]
Naam, plaats van tewerkstelling, afdeling, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres

[Contactgegevens (vrij beschrijvingsveld)]
Geloofsovertuiging, trouwdag, universiteit van afstuderen, contactinformatie (wanneer en waar visitekaartjes zijn uitgewisseld), soorten sociale netwerksites die werden gebruikt, met name inzake interesse in het bedrijf, zakelijke doelstellingen en uitdagingen, hobby's, woonplaats, gezinsstructuur, loopbaan- en voorafgaande tewerkstellingsinformatie, medische geschiedenis, rookgedrag, diploma’s/getuigschriften
・Communiceren met klanten over zakelijke transacties
・Gebruiken voor verschillende verkoopmaatregelen
Uitvoering van de overeenkomst (inclusief pre-contract) en legitiem belang Lopende zakelijke relaties, waaronder handel
Naam, naam leverancier en zijn bedrijf, functie, adres, telefoonnummer, e-mailadres, bankgegevens bedrijf Om contact op te nemen met het bedrijf en de levering en betaling van goederen Uitvoering van de overeenkomst (inclusief pre-contract) en legitiem belang Lopende zakelijke relaties, waaronder handel
・Naam, adres, telefoon-/faxnummer, e-mailadres
・Gegevens werkadres (bedrijfsnaam, afdelingsnaam, functie, adres, telefoon-/faxnummer, e-mailadres)
・Gegevens over opleiding (naam, adres, telefoon- en faxnummer, e-mailadres)
・Inhoud van vragen, verzoeken, goederen en diensten en andere aankoopgeschiedenissen, informatie over contractgegevens, informatie over het gebruik van goederen
・Betaalrekening van de particuliere zakenpartner (bank, rekening, naam houder)
・Een uitgebreide levering van goederen en diensten binnen onze Groep
・Uitvoering en implementatie van overeenkomsten, met inbegrip van de levering van goederen en diensten en het beheer na de uitvoering van overeenkomsten
・Uitvoering en implementatie van overeenkomsten met zakenpartners, beheer na uitvoering van overeenkomsten en alle andere noodzakelijke communicatie met zakenpartners
・Uitvoeren van diverse maatregelen om flexibele relaties met zakenpartners op te bouwen en te onderhouden en diverse accommodaties aan te bieden
・Terugbetaling van kosten aan zakenpartners
・Voor audits (inclusief interne controles)
・Voor onze Groep als geheel om activiteiten te implementeren in verband met MVO (maatschappelijk verantwoord ondernemen)
・Het verstrekken van informatie met betrekking tot goederen en diensten en andere bedrijfsactiviteiten van onze Groep
・Het verstrekken van informatie en advertenties over goederen en diensten per e-mail middels analyse van browsegeschiedenis en handelsgeschiedenis
・Voor het verwerken van gegevens over sollicitanten die zijn aangenomen naar aanleiding van het wervingsonderzoek alsook personeelsinformatie voor ons na indiensttreding bij onze Groep
・Voor het verstrekken van bedrijfsinformatie en noodzakelijke contacten met sollicitanten en kandidaten voor een tewerkstelling bij onze Groep
・Voor de beantwoording van vragen aan en raadpleging van onze Groep
・Voor verbetering van goederen en diensten middels analyse van de browsegeschiedenis van de websites van onze Groep
・Voor gevallen waarin het noodzakelijk is om de bedrijfsactiviteiten van onze Groep uit te voeren
Uitvoering van de overeenkomst en legitiem belang Lopende zakelijke relaties, waaronder handel
・Naam, telefoonnummer, adres, e-mailadres, gegevens werkplek (bedrijfsnaam, afdeling, functie, adres, telefoonnummer, faxnummer)
・Details van transacties (informatie in correspondentie met zakenpartners, vragen, verzoeken en meningen)
・Informatie over hoe zakenpartners de website van onze groep gebruiken, met inbegrip van cookies en activiteitenlogs op de website
・Uitvoering en implementatie van overeenkomsten, met inbegrip van de levering van goederen en diensten en het beheer na de uitvoering van overeenkomsten
・Uitvoering en implementatie van overeenkomsten met zakenpartners, beheer na uitvoering van overeenkomsten en alle andere noodzakelijke communicatie naar zakenpartners
・Uitvoering van diverse maatregelen om flexibele relaties met zakenpartners op te bouwen en te onderhouden en diverse accommodaties aan te bieden
・Voor het verstrekken van informatie met betrekking tot goederen en diensten en informatie met betrekking tot andere bedrijfsactiviteiten van onze Groep
・Voor de beantwoording van vragen aan en raadpleging van onze Groep
・Voor gevallen waarin het noodzakelijk is om de bedrijfsactiviteiten van onze Groep uit te voeren
Uitvoering van de overeenkomst (inclusief pre-contract) en legitiem belang Lopende zakelijke relaties, waaronder handel
(2) Wervingsgegevens
Item van persoonsgegevens Doel van de verwerking Rechtsgrond Bewaartermijn
・Naam, adres, geslacht, geboortedatum, telefoonnummer, e-mailadres, universiteitsdiploma, hobby's, woonplaats, gezinsstructuur, loopbaan, werkervaring, kwalificaties, opleidingsinformatie, eerdere tewerkstellingsinformatie, invaliditeit, enz. ・Om contact op te nemen met sollicitanten over wervingsactiviteiten of gebruik als basisgegevens
・Om te beslissen of sollicitanten worden aangenomen of afgewezen
Uitvoering van de overeenkomst en legitiem belang Aangenomen sollicitant: de gegevens worden opgeslagen als werknemersgegevens